Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym
PIŚMIENNICTWO
2012-09-28
 • Obtułowicz K: Niedobór inhibitora esterazy. Postać wrodzona i nabyta. Objawy,    problemy diagnostyczne i lecznicze. Przegl Lek 2002, 56: 4328-444.
   
 • Obtułowicz K, Madaliński K, Chorążykiewicz M, et al.: Hereditary angioedema in    Poland: characteristics of 102 patients. Central Europ J Immunol 2000, 25 (1): 7-10.
   
 • Obtułowicz K: Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy. Magazyn Medyczny - Lekarz    Rodzinny 2003, 3: 24-6.
   
 • Waytes AT, Rosen FS, Frank MM: Treatment of hereditary angioedema with vapor-   heated C1 inhibitor concentrate. N Engl J Med 1996, 334: 1630-1634.
   
 • Kunschak M, Engl W, Maritsch F, Rosen FS et al.: A randomized, controlled trial to    study the efficacy and safety of C1 inhibitor concentrate in treating hereditary    angioedema. Transfusion. 1998, 38: 540-549.
   
 • Agostini A, Cicardi M: Hereditary and C1-inhibitor deficiency: Biological and clinical    characteristics in 235 patients. Medicine. 1992, 71: 206-215.
   
 • Nuijens J, Van Doorn M, Van Dam T, Burggraaf K et al.: A phase I study of recombinant    human C1-INH in asymptomatic patients with hereditary angioedema - HAE. Int    Immunopharmacol 2002, 2: 1315-6 [abstract].
   
 • Agostini A i wsp. Hereditary and acquired angioedema: problems and progress:    proceedings of the third C1 esterase inhibitor deficiency workshop and beyond. J    Allergy Clin Immunol. 2004 Sep;114(3 Suppl):S51-131.